Car emissions: What Europe does for you/L-Emissjonijiet mill-Karozzi: X’tagħmel l-Ewropa għalik?  

 

On the 11 January, EPLO Valletta will be hosting MEP Miriam Dalli, the European Parliament's rapporteur on how to cut down further CO2 emissions of new passenger cars and vans.

 

Together with experts from the local scene, we will discuss how the suggested measures will be implemented in Malta and how they will affect us all.

 

We will also talk about the upcoming European elections and why it is so important to vote and convince others to do the same. This will be an occasion to be informed, to let us know what issues you would most like to see raised in the next term of Parliament and where you can meet other volunteers who have already signed up to the movement who also have our planet at heart. 

 

MT version

 

L-Emissjonijiet mill-Karozzi: X’tagħmel l-Ewropa għalik?

 

Ħafna minnkom qalulna li jimpurtakom mill-pjaneta tagħna. Aħna jimpurtana wkoll.

 

Lilna jimpurtana x’qiegħda tagħmel Malta fil-ġlieda kontra t-tisħin globali u t-tnaqqis tal-emissjonijiet.

 

Għaldaqstant, fil-11 ta’ Jannar, f’Dar l-Ewropa, EPLO Valletta se jilqa’ lill-MPE Miriam Dalli, ir-rapporteur tal-Parlament Ewropew dwar iktar tnaqqis tal-emissjonijiet tas-CO2 minn karozzi u vannijiet ġodda.

 

Flimkien ma’ esperti lokali, se niddiskutu kif il-miżuri li qegħdin jiġu suġġeriti jistgħu jiġu implimentati f’Malta u kif jaffettwawna lkoll.

 

Nitkellmu wkoll dwar l-elezzjonijiet Ewropej li ġejjin u għaliex hu importanti li nivvutaw u nikkonvinċu oħrajn jagħmlu bħalna. Din se tkun okkażjoni biex tgħidilna x’tixtieq li jkun diskuss fil-leġiżlatura li jmiss tal-Parlament Ewropew. Tkun tista’ tiltaqa’ wkoll ma’ voluntiera li diġà kkommettew ruħhom għall-elezzjonijiet li ġejjin.

 

B’hekk niżguraw li l-membri li jiġu eletti fil-Parlament Ewropew jibqgħu jitkellmu GĦALIK fuq dak li jaffettwana lkoll.

 

 

Meta

-

Fejn

Europe House
254 St Paul St
Valletta VLT1215
Malta

Se tiġi?